Zīmēšanas studija

VADĪTĀJA: KRISTĪNE VEINBERGA

TĀLRUNIS: 29111824

NODARBĪBAS: TREŠDIEN, CETURTDIEN NO PULKSTEN 16.

Ir labi, ja klīstot pa šo pasauli, laiku pa laikam var uziet saliņas, uz kuru atskatoties prātā nāk tur pavadītie mirkļi. Sirds tad pielīst ar pateicību, ka tu tur arī esi pabijis. Tāda saliņa ir arī zīmēšanas studija, kur nāk gan tādi, kas zīmēt mācās tikai pirmo gadu, gan tādi, kas to jau dara vairākus gadus. Studiju kopš tās dibināšanas 1977. gadā vadīja mākslinieks un pedagogs Uldis Roga.

Studijā augstu zīmēšanas prasmi apguvuši scenogrāfi Aigars Ozoliņš un Mārtiņš Vilkārsis, arhitekti Andis Sīlis un Aija Ziemeļniece, gleznotājas Ieva Vītola-Lindkvista un Anda Buškevica, grafiķe Kate Seržāne, dizainere un mākslas pedagoģe Ilona Drīliņa, keramiķe Ivanda Spulle-Meiere, Jelgavas Mākslas skolas direktore Anda Stankeviča un daudzi citi.

Katru gadu studijā tiek uzņemti jauni audzēkņi. Ik pavasari tiek rīkotas zīmēšanas studijas dalībnieku darbu skat. Šī skate ir kā laboratorija – te var ieraudzīt audzēkņu tā saucamo „melno” darbu. Studijā apgūst akadēmiskās zīmēšanas pamatus: ģeometriskās figūras, ģipša galvas, klusās dabas.

Kopš 2023. gada janvāra U. Rogas aizsākto darbu studijā pārņem māksliniece un pedagoģe Kristīne Veinberga.

Mūsu vadītājI

Kristīne Veinberga