24.Vispārējie Latvijas Piena, Maizes un Medus svētki 2024 un 22. LATVIJAS NOVADU SIERA DIENA

Ir uzsākta pieteikumu reģistrācija dalībai 24. Vispārējo Piena, Maizes un Medus svētku, kā arī Latvijas novadu Siera dienas tirdzniecības sektorā.

Iesniegumi tiks izskatīti pēc 27. jūlija.

Apstiprinot dalību, priekšroka tiks dota pasākuma tematikai atbilstošu produktu un preču tirgotājiem.

Pievienotais tirdzniecības vietu plāns ir projekts, kurš var tikt mainīts, atbilstoši pasākuma aktivitāšu vajadzībām.

Ar tirdzniecības vietu plānu iespējams iepazīties šeit.

Ar tirdzniecības nolikumu iespējams iepazīties šeit.

Norādiet MAKSĀTĀJA nosaukumu, vārdu, uzvārdu; personas kodu vai reģ. Nr; adresi; bankas konta numuru.
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Aizpilda tikai atrakciju piedāvātājs
Uzskaitīt pieslēdzamos objektus: Norādīt jaudu KW