Muzicē

JAUKTAIS KORIS “ZEMGALE”

Devīze Jelgavas labākais koris ar vārdu un tradīcijām – nu jau vairāk, kā pusgadsimta garumā! Esam daudzveidīgi, radoši un gatavi uzņemties jaunus izaicinājumus! Tāpēc – dziedi savai zemei, dziedi līdz ar savu zemi!  Vēsture Jauktais koris ”Zemgale…

VADĪTĀJS GUNTIS PAVILONS

JAUKTAIS KORIS “MĪTAVA”

Kori “Mītava” kopš tā dibināšanas 1987. gadā vadījus diriģente Agija Pizika, kura ar profesionālu darbu un prasīgumu pret sevi un dziedātājiem šo gadu gaitā cēlusi kora māksliniecisko kvalitāti arvien augstākā līmenī. No 2022. gada kori vada…

VADĪTĀJS RAIMONDS GULBIS

JAUKTAIS KORIS “TIK UN TĀ”

Muzikālā apvienība “Tik un tā” dibināta 2003. gadā Dziesmu svētku iespaidā, jo pēc obligātā svētku repertuāra gribējām dziedāt to, kas sirdij tuvāks – gan jauno latviešu komponistu skaņdarbus, gan tautas, populāro un garīgo mūziku. Grupā…

VADĪTĀJS GUNTIS GALIŅŠ

JAUKTAIS KORIS “BALTI”

Jauktais koris “Balti” Maijas un Ērika Branku vadībā radies 2015.gada nogalē, no jauna apvienojoties dziedātajiem, kuri kopīgas koristu gaitas uzsāka jau skolas laikā. Kopš 2016./2017.gada sezonas koris ir pievienojies JPPI ” Kultūra” kolektīvu…

VADĪTĀJI MAIJA UN ĒRIKS BRANKAS

JELGAVAS POPKORIS

Jelgavas popkoris darbojas kopš 2013. gada pavasara. Tas tika izveidots apvienojoties Jelgavas pilsētas dziedošākajiem skolēniem ar mērķi iedziedāt Jelgavas dziesmu “Satiksimies Jelgavā”, kā arī nofilmēt video versiju. Kā viens no kolektīva…

VADĪTĀJI ERITA KARLSONE UN ULDIS TIMMA

BĒRNU VOKĀLAIS ANSAMBLIS “ROTIŅA”

Bērnu vokālais ansamblis „Rotiņa” dibināts 1996. gadā un kopš tā pirmsākumiem to vada Agija Pizika. Ansamblī pašlaik  vairākās grupās dzied ap 40 bērnu vecumā no 3 līdz 13 gadiem. Ikkatru gadu ansamblis piedalās Republikas ansambļu skatēs, kurās…

VADĪTĀJA AGIJA PIZIKA

SIEVIEŠU VOKĀLAIS ANSAMBLIS “GUNS”

GUNS sevi dēvē par īsti sievišķīgu ansambli. Gadu skrējienā pielocīts pamatīgs dziesmu pūrs, krāsains kā varavīksne, kurā zaigo prieks, laime, draudzība, mīlestība, nedaudz nebēdnības un pa druskai nopietnības. Dziedātājas atzīst, ka, uzkāpjot uz…

VADĪTĀJA GUNA AGRUMA

TIRKĪZA KORA SIEVIEŠU ANSAMBLIS

Tirkīza kora ansambļa pirmsākumi meklējami TV 3 rīkotajā šovā “Koru kari 2”, kur Žorža Siksnas vadītais Jelgavas Tirkīza zemes krāsas koris ieguva 2. vietu. Pēc šova 2010. gadā Ž. Siksnas vadībā tika izveidots Tirīza kora ansamblis, kas apvienoja…

VADĪTĀJS ŽORŽS SIKSNA

SENIORU VOKĀLAIS ANSAMBLIS “VĪZIJA”

14 vienlīdz forši, dzīvespriecīgi un dzīvi mīloši dziedātāji – tas ir senioru vokālais ansamblis “Vīzija” un tā vadītāja Liene Gaile. Ar prieku esam kopā kā mēģinājumos, tā koncertos, tik ļoti saauguši kopā, ka viens otru izjūtam no acu skatiena un…

VADĪTĀJA LIENE GAILE

FOLKLORAS KOPA "DIMZĒNS"

Folkloras kopā ,,Dimzēns’’aicināti visu gadagājumu dalībnieki, kam ir prieks dziedāt, dejot un muzicēt. Folkloras kopa ,,Dimzēns’’ vieno ļaudis, kam tuvas Zemgales novada tautas dziesmas, danči, rotaļas ,   muzicēšana savam un citu priekam.  Kopā…

VADĪTĀJA VELTA LEJA

VOKĀLI INSTRUMENTĀLAIS ANSAMBLIS „ZELTA STĪDZIŅAS”

Tautas mūzikas ansambļa „Zelta stīdziņas” daudzveidīgo skanējumu veido balss un dažādu instrumentu spēles savijums. „Zelta stīdziņu” repertuārā skan tautas mūzika, dažādu laikmetu komponistu un iemīļotu latviešu komponistu skaņdarbi etnokoklei,…

VADĪTĀJA BIRUTA DERUMA