Tautas deju ansamblis "DIŽDANCIS"

VADĪTĀJA: IEVA KARELE

TĀLRUNIS: 28374363

NODARBĪBAS: PIRMDIENĀS PLKST. 19.30 – 22.30 (KULTŪRAS NAMĀ), TREŠDIENĀS PLKST. 19.30 – 22.00 (JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLĀ)

Tautas deju ansamblis Diždancis ir  jau kopš 1975.gadā Latvijas dejotāju saimē. Kolektīvs ir  starp labākajiem Jelgavas un Latvijas A grupas deju kolektīviem, kas regulāri piedalās dažādos koncertos, festivālos un citos ar deju saistītos pasākumos.

Mūsu dejotāju augstākā vērtība ir savstarpējā cieņa un draudzība, tāpat kā mīlestība pret deju un neremdināms dejotprieks, ko esam gatavi apliecināt ne tikai mēģinājumos un koncertos, bet arī citur. 

 

Bet šis stāsts sevī ietver daudz vairāk – jaunus draugus, domubiedrus, jaunas emocijas un piedzīvojumus, balles un ballītes, ceļojumus, sportiskus pasākumus, iesvētības, deju svētkus, kopīgu svētku svinēšanu, latviskumu un daudz citas labas lietas un notikumus. 

Kolektīva devīze ir „Ķeram kaifu!”, to arī dalībnieki dara gan mēģinājumos, gan koncertos, gan ikdienas kopā būšanas brīžos.

Pašreiz kolektīvā esam ap 40 jaunieši vecumā no 18 līdz 35 gadiem. Nāc un dejot sāc arī Tu, ja esi vismaz 18 gadu vecs jaunietis!

Radīsim skaistus deju notikumus kopā!?

 

TDA „Diždancis” mākslinieciskā vadītāja ir Ieva Karele. Pedagoģe –  Sandra Kauranena.

Koncertmeistare  Margita Galiņa.

 

Radīsim skaistus deju notikumus kopā?

Mūsu vadītājI

Ieva Karele