VOKĀLI INSTRUMENTĀLAIS ANSAMBLIS „ZELTA STĪDZIŅAS”

VADĪTĀJA: BIRUTA DERUMA

TĀLRUNIS: 22020919

NODARBĪBAS: JELGAVAS MŪZIKAS VIDUSSKOLĀ

Tautas mūzikas ansambļa „Zelta stīdziņas” daudzveidīgo skanējumu veido balss un dažādu instrumentu spēles savijums.
„Zelta stīdziņu” repertuārā skan tautas mūzika, dažādu laikmetu komponistu un iemīļotu latviešu komponistu skaņdarbi etnokoklei, koncertkoklei, balsij, vijolei, flautai, čellam, perkusijām.

Tautas mūzikas ansambļa „Zelta stīdziņas” sastāvā muzicē Jelgavas Mūzikas vidusskolas absolventi un audzēkņi. 
Ansambļa mākslinieciskā vadītāja Biruta Deruma veido oriģinālskaņdarbus, dažādu skaņdarbu pārlikumus un tautas mūzikas apdares „Zelta stīdziņām”.

Ansamblis „Zelta stīdziņas” dibināts 2012. gadā Jelgavā, un koncertprogrammas ir atskaņotas arī citviet Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Slovēnijā. Ansamblis ir vairāku starptautisku un Latvijas mēroga konkursu un skašu laureāts – „Svirel”/Slovēnija; “Meteļica” daudzstīgu tautas instrumentu konkurss/Krievija; Kamermūzikas konkurss – festivāls/Lietuva; „Uzlecošās zvaigznes”/Latvija; „Mazās kamermūzikas festivāls”/Latvija; Dziesmu un deju svētku kokļu ansambļu skašu I pakāpes ieguvējs un I vietas ieguvējs individuālajā programmā. „Zelta stīdziņas” muzicē festivālos – „Apstīgoju zelta kokli”, „Gaismas ceļš”, „Kokļu ziemas festivāls”, „Kokļu dienas Jūrmalā”/Latvija, „Draudzības tilts” un „Kloniu aidai”/Lietuva.

Megija Bruce un “Zelta stīdziņas” ir muzicējušas kopā ar Sanktpēterburgas profesionālo tautas instrumentu orķestri “Meteļica”/Rīgā, Sanktpēterburgā un Jelgavā. Ansambļa skanējumu var klausīties dubultalbumā „Man māsiņa koklētāja” /Megija Bruce un „Zelta stīdziņas”/ un „Koklētājs Samtabikse” /literāri muzikāla pasaka/.

Tautas mūzikas ansambļa „Zelta stīdziņas” mākslinieciskais sniegums ir lielisks baudījums kamermūzikas mīļotājiem.

Mūsu vadītājI

Biruta Deruma