JAUKTAIS KORIS “TIK UN TĀ”

VADĪTĀJA: GUNTIS GALIŅŠ

Muzikālā apvienība “Tik un tā” dibināta 2003. gadā Dziesmu svētku iespaidā, jo pēc obligātā svētku repertuāra gribējām dziedāt to, kas sirdij tuvāks – gan jauno latviešu komponistu skaņdarbus, gan tautas, populāro un garīgo mūziku. Grupā apvienojušies draugi ne tikai mūzikā, bet arī dzīvē. Dalībnieku vidū ir skolotāji, pasniedzēji, ierēdņi, uzņēmēji, IT, farmācijas , apdrošināšanas,  mediju speciālisti un arī studenti. Tomēr pārsvarā kopā muzicē cilvēki ar zināmu pieredzi dzīvē un mūzikā. Mēs lepojamies ar savām „dziedošajām ģimenēm” – līdzās tētiem un mammām stājas 15 gadu laikā izaugušie bērni, kas daudzus gadus kora mēģinājumus pavadījuši  rotaļu stūrītī. Pagaidām nepārspēts rekords – 4 vienas ģimenes dziedātāji.

Gana nozīmīgi ir ne tikai mēģinājumi un koncerti, bet arī kopīgi pasākumi un izklaides. Kolektīvam ir savas tradīcijas: piedalīšanās savas pilsētas Jelgavas svētkos, Sv.Annas baznīcas dievkalpojumos, 18.novembra svētku koncertos, Zemgales Ērģeļu mūzikas dienās, Dziesmu svētkos Meteņos, Ziemassvētku koncertos Latvijas baznīcās. Kamerkoris ir piedalījies starptautiskos konkursos Klaipēdā, Olomoucā (Čehijā), Rīgā, Daugavpilī, koncertējis Polijā, Čehijā, Lietuvā, Igaunijā  un daudzās Latvijas pilsētās.  „Tik un tā” ir saista cieša  draudzība ar kori „I.N.T.A.” (Igaunija) un „Bare for goy” (Norvēģija). Sirsnīga sadarbība ir izveidojusies ar vairākiem Lietuvas mūzikas dzīves organizatoriem, kā rezultātā koris uzstājies vairākās Lietuvas baznīcās. Tā kā vairāki apvienības dalībnieki spēlē dažādus instrumentus, pēdējās programmās iekļauti skaņdarbi ar akustisku pavadījumu.

 

2013. gada Dziesmu un deju svētkos koris ieguva I pakāpes laureātu diplomu Tautas tērpu skatē, kurā katrs kora dalībnieks piedalījās ar savu tautas tērpu.

Mūsu vadītājI

Guntis Galiņš