Jauktais koris “Mītava”

VADĪTĀJA: RAIMONDS GULBIS

TĀLRUNIS: 26750349

NODARBĪBAS: OTRDIENĀS, CETURTDIENĀS NO PLKST. 19.00-21.00

Kori “Mītava” kopš tā dibināšanas 1987. gadā vadījus diriģente Agija Pizika, kura ar profesionālu darbu un prasīgumu pret sevi un dziedātājiem šo gadu gaitā cēlusi kora māksliniecisko kvalitāti arvien augstākā līmenī. No 2022. gada kori vada Raimonds Gulbis.


„Mītava” ir Dziesmu svētku kustības dalībnieks, kura individualitāti veido daudzveidīgs repertuāra izvēle – sākot no tautasdziesmām un latviešu komponistu orģinālkompozīcijām un obligātajiem Dziesmu svētku skaņdarbiem līdz džeza un mūsdienu populārajai estrādes mūzikai. Tāpat ik gadu ar ievērojamiem panākumiem piedalās dažādos starptautiskos konkursos un festivālos. Koris ir mērķtiecīgs un motivēts jauniem konkursiem, koncertiem un projektiem.


Kora cilvēcisko īpašību kopumu raksturo tajā valdošais noskaņojums un attieksme pret darbu – „mītaviešiem” raksturīgs tas, ka dziesma viņus pavada visos kopā būšanas brīžos – ne vien mēģinājumos un uzstāšanās reizēs, bet arī ceļojumu un atpūtas pasākumu laikā.