Bērnu vokālais ansamblis “Rotiņa”

VADĪTĀJA: AGIJA PIZIKA

TĀLRUNIS: 29229062

NODARBĪBAS: OTRDIENĀS, CETURTDIENĀS NO PLKST. 16.00

Bērnu vokālais ansamblis „Rotiņa” dibināts 1996. gadā un kopš tā pirmsākumiem to vada Agija Pizika. Ansamblī pašlaik  vairākās grupās dzied ap 40 bērnu vecumā no 3 līdz 13 gadiem.

Ikkatru gadu ansamblis piedalās Republikas ansambļu skatēs, kurās ir saņēmis I un II pakāpes diplomus.

Par ansambļa tradīciju ir kļuvuši Ziemassvētku koncerti baznīcā, Mātes dienai veltītie koncerti, 18. novembra koncerti Jelgavas latviešu biedrībai.  „Rotiņa” piedalījusies Laura Reinika, Jāņa Stībeļa, “Čikāgas piecīši”, Igo un grupas „Otra puse” koncertos.

Rotiņa ar dziesmām kuplinājusi pilsētas pasākumus, un sniegusi prieku dažādos koncertos, un projektos Jelgavas pilsētā. “Rotiņa” ir draudzīga, priecīga un dziesmu mīloša komanda.

Bērnu vokālā ansambļa “Rotiņa” sasniegumi:
·         2011. gadā ieguvis 2. vietu Republikā bērnu ansambļu grupā.
·         2012. gadā apvienojoties vidējai un vecākai grupai, Rotiņa piedalījusies sarptautiskā koru konkursā Beļģijā, Neerpelt, kur ieguva 1. pakāpes diplomu.
·         2013. gadā ieguva 1. vietu vokālo ansambļu konkursā “Balsis”.
·         2013. gadā 2. vieta starptautiskā koru konkursā “Cracovian Cantans” Polijā.
·         2013. gadā piedalījusies Vispārējo dziesmu svētku projektā “Jūriņā”, kopā ar 6 labākajiem Latvijas bērnu ansambļiem.
·         2015. gadā starptautiskajā vokālo ansambļu konkursā “Sudraba zvani” Daugavpilī iegūta 2. vieta savā vecuma grupā.
·         2015. gada 4. maijā piedalījās projektā “Spēka dziesmas Jelgavai”, kas veltīts Jelgavas 750 gadu jubilejai.
·         2016. gada martā konkurss „Balsis” II pakāpe.
·         2016. gada martā Sudraba diploms, II pakāpe Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijas konkursā „Lai skan”.
·         2016. gada februāris vokālais konkurss „Pērļu lietus” 2. vieta un 3. vieta.
·         2016. gada jūnijā nosvinēta „Rotiņas” 20 gadu jubileja ar koncertu Jelgavas Valsts ģimnāzijā.
·         2017. gada 26. februāris „Rotiņas” bērnu radītā muzikālā izrāde “Es vēlos”.
·         2017. gada martā ieguva 2. pakāpes diplomu vokālo ansambļu konkursā „Balsis 2017” Ķekavā.

Mūsu vadītājI

Agija Pizika