BĒRNU UN JAUNIEŠU DEJU KOLEKTĪVS "IEVIŅA"

VADĪTĀJA: ALISE DAUGAVA

TĀLRUNIS: 22020919

NODARBĪBAS: PIRMDIENĀS, OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS, CETURTDIENĀS, PIEKTDIENĀS NO PL. 16.00, KULTŪRAS NAMĀ ‘’ROTA’’

Bērnu un jauniešu deju kolektīvs “Ieviņa” dibināts 1984. gadā. Kolektīva dibinātāja Līga Ozola kolektīvu nosauca savas meitiņas vārdā – Ieviņa. No 2019. gada kolektīva mākslinieciskā vadītāja ir Alise Daugava, kas darbojas ar aizrautību, iedvesmojot bērnus un jauniešus.

Liekot soli pie soļa, bērni un jaunieši “Ieviņā” apgūst jaunus deju soļus, attīsta stāju, pilnveido muzikālo uztveri un mācās sadzirdēt savu partneri nesarunājoties un sajust nepaskatoties. Dejošana kolektīvā iemāca atbildību pret citiem, jo visi dejotāji ir viena komanda.

Kolektīvs koncertē gan uz Jelgavas skatuvēm, gan dodas izbraucienos un piedalās Dziesmu un Deju svētkos. Katram dejotājam ir iespēja doties koncertbraucienos uz ārzemēm, lai piedaloties starptautiskos deju festivālos. Šie piedzīvojumi paliek atmiņā visu mūžu!

Kolektīvs ir draudzīgs un pieejams dejotgribētājiem vecumā no trīs gadiem līdz pilngadībai. Tāpēc gaidīti ir visi, kas mīl deju – gan tie, kuri jau prot deju soļus, gan tie, kas nekad nav mēģinājuši dejot.

Un pats galvenais – “Ieviņas” dejotājs ir priecīgs kā vaigā, tā sirdī!

Mūsu vadītājI

Alise Daugava