Tautas gleznošanas studija

VADĪTĀJI: ANDA BUŠKEVICA

TĀLRUNIS: 26314574

NODARBĪBAS: PIRMDIEN, OTRDIEN, TREŠDIEN, CETURTDIEN NO PLKST. 17:00

Jelgavas Tautas gleznošanas studijas pirmsākumi meklējami 1956. gadā, kad pirmie amatiermākslas entuziasti Jelgavas vēstures un mākslas muzejā sapulcējās pie mākslinieka Hugo Jakobi. Viņš bija spēcīga, ar dažādiem talantiem apveltīta, personība. Septiņdesmito gadu sākumā studijas darbs tika turpināts pilsētas kultūras namā gleznotājas, toreizējās jelgavnieces Silvijas Meškones vadībā. Savukārt vēlāk citu gaisotni studijā ienesa Visvaldis Garokalns – spilgts akvareļmākslas pārstāvis un veiksmīgs organizators. 1983. gadā studijas vadību pārņēma jaunais mākslinieks Ivars Klapers. Šodien gleznošanas studiju Ivars Klapers vada kopā ar Andu Buškevicu pulcinot daudzus jauniešus. Gan tādus, kas zīmēšanu iepriekš mācījušies pie Ulda Rogas, gan bijušos mākslas skolas audzēkņus.


Studijas dalībnieku skaits pēdējos gadus ir krietni audzis, esam ap 80 gleznot un mākslinieciski izpausties gribošo. Dažiem mūsu ilggadējiem dalībniekiem  gadu skaits pārsniedz 90. gadu slieksni. Milda Agnese Pakšiņa un Valija Pietuha kā ari vairāki dalībnieki, kuri savu darbību studijā uzsāka jau  70. gados, vēl joprojām ir aktīvi izstāžu dalībnieki. Darbojamies tik ražīgi, ka vienlaicīgi spējam sarīkot 4-5 izstādes. Galvenokārt savus darbus izstādām Jelgavas pilsētas kultūras namā, bet mūsu izstādes ceļo pa visu Jelgavas novadu un esam priecīgi par katru šādu iespēju.Vasarās mēs dodamies plenēros uz dažādām Latvijas skaistām vietām, Pāvilostu, Kuldīgu, Saldu, Kandavu.


Savā mākslinieciskajā darbībā esam brīvi un atvērti. Tiek ņemtas vērā katras intereses un varēšana. Kādam labāk padodas ainavas, kādam klusā daba, kāds pievēršas un roku izmēģina portretu glezniecībā. Jaunākā paaudze vairāk darbojas abstrakciju virzienā. Ir dalībnieki, kuri savu izglītību turpina Mākslas akadēmijā, un to mēs uzskatām ari par mūsu darba rezultātu. Esam priecīgi par katru, kas kopā ar mums dzīvo radoši piepildītu dzīvi.

Mūsu vadītājA

Anda_0

Anda Buškevica