Tautas deju ansamblis "RITUMS"

VADĪTĀJA: IEVA KARELE

TĀLRUNIS: 28374363

NODARBĪBAS: OTRDIENĀS, CETURTDIENĀS PLKST. 19.00

Tautas deju ansamblis „Ritums” darbojas kopš 1980. gada. Tas ir vidējās paaudzes deju kolektīvs, kas šobrīd apvieno 26 dejotājus vecumā no 25 līdz 55 gadiem. Tas ir kolektīvs, kas ir atvērts cilvēkiem, kuriem patīk dejot un, kuriem ir vēlme iemācīties dejot.

Mēs, Ritumieši, lepojamies ar to, kas mēs esam, ko darām un kur esam bijuši, bet neapstājamies pie padarītā. Mēs dejojam, jo deja ir īpašs veids, kā paust prieku par savu esamību, saskaņot savu prieku ar līdzās esošiem ritmiem un norisēm, kā uzlabot savu garastāvokli, tikt galā ar stresu, kā justies gan garīgi, gan fiziski veselam, kā ķermenim satikt savu dvēseli. Tādēļ mums deja ir pirmie soļi, tā ir mīlestība, tā ir ģimene… Ritums ir sviedri, sāpes, slāpes..bet pāri visam- tie ir cilvēka dzīves svinēšanas svētki ikdienā.

Ritums – tas ir izbaudīt un piedzīvot dejas prieku!

Ritums – tas ir būt kopā ar tiem, kam dejot nav pienākums, bet vaļasprieks.

Kolektīva mākslinieciskā vadītāja Ieva Karele, koncertmeistare Ludmila Griščenko

Mūsu vadītājI

Ieva Karele