Tautas deju ansamblis ’’LIELUPE’’

VADĪTĀJA: ELITA SIMSONE

TĀLRUNIS: 29712365

NODARBĪBAS: PIRMDIENĀS, OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS UN CETURTDIENĀS

Tautas deju ansamblis apvieno dejotājus četrās dažādās paaudžu grupās, kuras visas vieno vienas un tās pašas vērtības kā mēģinājumos, tā koncertos – milzu mīlestība uz deju, atbildība vienam pret otru un dziļa dejas izpratne. Lielupiešu tradīcijas tiek nodotas no sastāva sastāvam, tādējādi veidojot šo ansambli par kopīgu veselumu, kurā ikviens dejotājs ir vērtība. Tautas deju ansamblis “Lielupe” – tā nav tikai dejošana, tā ir būšana kopīgā dejas mīlestībā, kas mūs visus ved dažādos piedzīvojumos un pasākumos gan tepat Latvijā, gan plašajā pasaulē.

Mēs visi kopā esam – LIELUPE!

 

PAMATSASTĀVS (A grupa)

Lielupes pamatsastāvs apvieno azartiskus jauniešus, kas mīl deju un to izjūt līdz sirds dziļumiem, Šiem jauniešiem sejā atplaukst smaids, noķerot partnera acu skatienu, un sirds sāk pukstēt straujāk, izdzirdot skatītājus zālē. Bet Lielupes pamatsastāvs nav tikai par kopīgi izdzīvotiem stāstiem uz skatuves vai mēģinājuma zālē – mēs mīlam kopīgi un ar lepnumu aizstāvēt “Lielupes” vārdu dažādos sporta turnīros, ar prieku orientējamies Greizā kompasa sacensību līkločos un griežamies jautrās dejās uz ballīšu grīdas. Īsāk sakot – mīlam vienmēr būt kustībā un mīlam dejā!

 

“MŪSU LIELUPE” (D grupa)

“Mūsu Lielupe” (tautā saukti arī “Jaunie vidējie”) dejotāju galvenās vērtības ir gadiem ilga, neizsīkstoša mīlestība pret deju, cieša draudzība, labi joki un ģimeniska kopābūšana gan ikdienas mēģinājumos, gan koncertos, gan arī ārpus skatuves dēļiem. Viens par visiem un visi par vienu – tāds ir “Mūsu Lielupes” sastāvs!

 

VIDĒJĀ PAAUDZE (D grupa)

Vidējās paaudzes dejotāji, ko kolektīvā saucam par Lielajiem, ir gadu desmitiem kopā dejojoši dejotāji, kas gandrīz ir kā kopā saauguši. Azarts, humors un dejas mīlestība šajā sastāvā ir roku rokā gan mēģinājumos, gan pasākumos ārpus deju zāles un skatuves. Kopā pavadīts laiks gan dejojot, gan aktivitātēs ārpus, kur iesaistās arī ģimenes, ir zelta vērtē. Lielie mums ir tie viedie dejotāji, kas ar lepnumu nes lielupiešu vārdu visilgāk.

 

STUDIJA (B grupa)

Studijas dejotāji ir jaunākā tautas deju ansambļa “Lielupe” daļa, kur dejotāji uzsāk savu kopīgo ceļu kolektīvā. Liels dejas prieks un azarts vieno jauniešus, tos ievedot ansambļa gadu desmitiem ilgajās tradīcijās, dejas manierē un izpratnē par to, kā ir dejot tautas deju ansamblī “Lielupe”. Šis dejotāju sastāvs ir tie, kam ceļš vedīs uz priekšu – uz pamatsastāvu un vēl tālāk!

Mūsu vadītājI

Elita Simsone