Jelgavas popkoris

VADĪTĀJI: ERITA KARLSONE UN ULDIS TIMMA

TĀLRUNIS: 22020919

Jelgavas popkoris darbojas kopš 2013. gada pavasara. Tas tika izveidots apvienojoties Jelgavas pilsētas dziedošākajiem skolēniem ar mērķi iedziedāt Jelgavas dziesmu “Satiksimies Jelgavā”, kā arī nofilmēt video versiju.


Kā viens no kolektīva būtiskākajiem mērķiem ir lokālpatriotima veicināšana, kuru izdodas realizēt pašos dziedātājos, tā arī klausītājos, akcentējot jauniešu auditoriju.
Katru gadu Jelgavas popkoris ir centies parādīt sevi vismaz vienā lielā koncertprogrammā: koncertā kopā ar Jelgavas komponistiem un dziedātājiem “Pa gabaliņam Jelgavu lieku”; mūzikls kopā ar Jelgavas teātra aktieriem “Sapņotāji”; sadarbība Ledus Svētku festivālos un Smilšu Svētku festivālos kopā ar deju studiju “Benefice” u.c..


Kolektīva viens no mērķiem ir palīdzēt jauniešiem sajust, izprast, skatuves kultūru, skatuves iespējas, ko vairums dalībnieki arī izmanto un turpina attīstīt savas muzikālās solo karjeras.

Mūsu vadītājI

Erita Karlsone un Uldis Timma