JAUKTAIS KORIS “BALTI”

VADĪTĀJI: MAIJA UN ĒRIKS BRANKAS

TĀLRUNIS: 29931881

NODARBĪBAS: TREŠDIENĀS NO PLKST. 19.00 – 21.00 UN SESTDIENĀS NO PLKST. 9.30 – 13.00

Jauktais koris “Balti” Maijas un Ērika Branku vadībā radies 2015.gada nogalē, no jauna apvienojoties dziedātajiem, kuri kopīgas koristu gaitas uzsāka jau skolas laikā. Kopš 2016./2017.gada sezonas koris ir pievienojies JPPI ” Kultūra” kolektīvu saimei, un tā rindas ir papildinājuši daudzi muzikāli Jelgavas jaunieši. 

Korī dzied galvenokārt 18-30 gadus veci dziedātāji, kurus vieno mīlestība pret dziesmu, mērķtiecība un kopā būšanas prieks. 

“Balti” aktīvi iesaistās Jelgavas kultūras dzīvē, uzstājoties pilsētas kultūras, pasākumos, veidojot savas koncertprogrammas, piedalās koru festivālos Latvijas pilsētās un aiz tās robežām.

Mūsu vadītājI

Maija un Ēriks Brankas