Folkloras kopa "DIMZĒNS"

VADĪTĀJA: VELTA LEJA

TĀLRUNIS: 28801113

NODARBĪBAS: PIRMDIENĀS, PIEKTDIENĀS NO PLKST. 17.00

Folkloras kopā ,,Dimzēns’’aicināti visu gadagājumu dalībnieki, kam ir prieks dziedāt, dejot un muzicēt.

Folkloras kopa ,,Dimzēns’’ vieno ļaudis, kam tuvas Zemgales novada tautas dziesmas, danči, rotaļas ,   muzicēšana savam un citu priekam. 

Kopā ar lieliem un maziem klausītājiem  pirmskolas iestādēs, skolās tiek izdziedātas, izdejotas un apgūtas tradicionālās gadskārtu ieražas. ,,Dimzēna’’ pūrā krājas Zemgales novada nemateriālais  kultūras mantojums . Tās ir gan precību, kāzu, kūmību godu , gan gadskārtu ieražu dziesmas .  Folkloras kopā darbojas ap 40 dažāda vecuma dalībnieki.  Jaunākajiem  2 gadi , bet vecākajiem pāri  75.

 

  • Kopš  1994. gada ,,Dimzēns’’ ir piedalījies visos Starptautiskajos  folkloras festivālos ,,Baltica’’ Latvijā, kā arī viesojies Igaunijā un Lietuvā.  2003.gads nozīmīgs kolektīva dzīvē,  jo saņem Lielo folkloras gada balvu ,,Gada folkloras kopa.’’
  • 2005. gadā ,,Dimzēna’’ apkopotais dziesmu un danču materiāls tiek izdots CD formātā ,,Zemgales dziesmas dzied ,,Dimzēns’’.
  • 2006. gadā –CD ,,Māras gads Zemgalē’’(dziesmas no dažādām Zemgales vietām mums ļauj izsekot gadskārtām.)
  • 2010.gadā izdods CD ,,Zemgales kāzu dziesmas’’.
  • 2015. gadā folkloras kopa piedalījās gan ,,Baltica’’ festivālā,  gan Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, gan Jelgavas 750 gadu jubilejas pasākumos, kā arī   starptautiskajā  muzikantu festivālā Šauļos un bērnu folkloras festivālā,,Baltu raksti ‘’ Kauņā.

Kopas ,,Dimzēns’’ bērni un jaunieši  piedalās  ,,Pulkā eimu, pulkā teku’’ tradicionālās dziedāšanas konkursā , sarīkojumos  un festivālos  ik gadu. Kopā ar Zemgales un viesu folkloras kopām,  ,,Dimzēns’’ aicina jelgavniekus svinēt Vasaras Saulgriežus pils saliņā.

Jau 10 gadus folkloras kopu ,,Dimzēns’’ vieno draudzība ar zviedru deju kopu ,,Obackaringen’’ no Harnesandas . Kopīgi svētki  svinēti  gan Latvijā, gan Zviedrijā. Ilgstoša sadarbība ir arī ar LLU Vasaras skolas organizētājiem, kas pulcē jauniešus no dažādām pasaules valstīm.

Mūsu vadītājI

Velta Leja