Skolēni aicināti piedalīties Ledus skulptūru festivāla kolāžu konkursā

14. decembris, 2021.

Jau desmito gadu Jelgavas pašvaldības iestāde “Kultūra” aicina 1.–4. klašu kolektīvus piedalīties Ledus skulptūru festivāla kolāžu konkursā. Darbus, radoši interpretējot tēmu “Dzīvnieku pasaule”, var iesniegt līdz 13. janvārim.

Katra 1.–4. klase konkursam var iesniegt vienu kolektīvi veidotu kolāžu. Darbam obligāti jābūt A2 izmērā, bet tā izveidē var tikt izmantoti visdažādākie materiāli un tehnika.

Darbus līdz 13. janvāra pulksten 10 var iesniegt Jelgavas pašvaldības iestādes “Kultūra” dežurantam K.Barona ielā 6 vai sūtīt pa pastu (pasta zīmogs – 13. janvāris) uz adresi: JVPI “Kultūra”, K.Barona iela 6, Jelgava, LV-3001, ar norādi “Skolēnu kolāžu konkursam “Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls Jelgavā””.

Jāpiebilst, ka šā gada konkurss tiek apvienots ar pagājušajā gadā izsludināto pieteikšanos, jo pērn konkurss tika atcelts epidemioloģiskās situācijas dēļ. Tāpēc arī visi klašu grupu un individuāli iesūtītie darbi, kuri konkursā saņemti 2020. gadā, tiks vērtēti un cīnīsies par galveno balvu. 

Tas gan var tikt mainīts, ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās situācijas ierobežojumus. Papildu informāciju var iegūt pa e-pastu gundars.caune@kultura.jelgava.lv.