Jauktais koris “Tik un tā”

Vadītājs Guntis Galiņš

Muzikālā apvienība "Tik un tā" dibināta 2003.gadā Dziesmu svētku iespaidā, jo pēc obligātā svētku repertuāra
gribējām dziedāt to, kas sirdij tuvāks - gan jauno latviešu komponistu skaņdarbus, gan tautas, populāro un garīgo
mūziku. Grupā apvienojušies draugi ne tikai mūzikā, bet arī dzīvē. Dalībnieku vidū ir skolotāji, bērnudārza
audzinātājas, ierēdņi, ekonomisti, uzņēmēji, optometrists, mērnieks, arī studenti. Tomēr pārsvarā kopā muzicē
cilvēki ar zināmu pieredzi dzīvē un mūzikā. Tāpēc bieži mēģinājumos piedalās arī dalībnieku bērni (pēc pašreizējiem
reģistriem tie kopskaitā ir 29 - vecumā no viena gada līdz 20 gadiem). Apvienībā piedalās arī vairākas ģimenes, tā
kā droši var apgalvot, ka tas ir diezgan ģimenisks pasākums. Gana nozīmīgi ir ne tikai mēģinājumi un koncerti, bet
arī kopīgi pasākumi un izklaides. Kolektīvam ir savas tradīcijas: piedalīšanās savas pilsētas Jelgavas svētkos, Sv.
Annas baznīcas svētkos un dievkalpojumos , ikgadēji Ziemassvētku koncerti baznīcās, kur dziedam kopā ar
bērniem, Ziemassvētku koncerti Jelgavas pils ballēs.Kamerkoris ir piedalījies starptautiskos konkursos Klaipēdā,
Olomoucā,Čehijā, Rīgā, Daugavpilī.Sirsnīga sadarbība ir izveidojusies ar vairākiem Lietuvas mūzikas dzīves
organizatoriem, kā rezultātā koris uzstājies vairākās Lietuvas baznīcās. Tā kā vairāki apvienības dalībnieki spēlē
dažādus instrumentus, pēdējās programmās iekļauti skaņdarbi ar akustisku pavadījumu. Diriģents ir Guntis Galiņš. 


Muzikālā apvienība "Tik un tā" dibināta 2003.gadā Dziesmu svētku iespaidā, jo pēc obligātā svētku repertuāra gribējām dziedāt to, kas sirdij tuvāks - gan jauno latviešu komponistu skaņdarbus, gan tautas, populāro un garīgo mūziku. Grupā apvienojušies dažādu profesiju  pārstāvji (skolotāji, pasniedzēji, ierēdņi, uzņēmēji, IT, farmācijas , apdrošināšanas,  mediju speciālisti), arī studenti. ka tas ir diezgan Lepojamies ar savām „dziedošajām ģimenēm” – līdzās tētiem un mammām stājas 15 gadu laikā izaugušie bērni, kas daudzus gadus kora mēģinājumus pavadījuši  rotaļu stūrītī. Pagaidām nepārspēts rekords – 4 vienas ģimenes dziedātāji. 
Gana nozīmīgi ir ne tikai mēģinājumi un koncerti, bet arī kopīgi pasākumi un izklaides. Kolektīvam ir savas tradīcijas: piedalīšanās savas pilsētas Jelgavas svētkos, Sv.Annas baznīcas dievkalpojumos , 18.novembra svētku koncertos, Zemgales Ērģeļu mūzikas dienās, Dziesmu svētkos Meteņos, Ziemassvētku koncertos Latvijas baznīcās. Kamerkoris ir piedalījies starptautiskos konkursos Klaipēdā, Olomoucā (Čehijā) , Rīgā, Daugavpilī, koncertējis Polijā, Čehijā, Lietuvā, Igaunijā  un daudzās Latvijas pilsētās.  „Tik un tā” saista cieša  draudzība ar kori „I.N.T.A.” (Igaunija) un „Bare for goy” (Norvēģija).
2013. gada Dziesmu un deju svētkos koris ieguva I pakāpes laureātu diplomu Tautas tērpu skatē, kurā katrs kora dalībnieks piedalījās ar savu tautas tērpu.

Mūsu vadītāji

Mūsu vadītāji

Guntis Galiņš
Guntis Galiņš