Bērnu un jauniešu deju kolektīvs "IEVIŅA"

Vadītājs Līga Ozola
Tālrunis 20121850
Nodarbības pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 16.00, Kultūras namā ‘’Rota’’

"Ieviņa"  ir kolektīvs, kura dzimšanas pamatā ir mīlestība. 

1984.gadā Jelgavas rajona Pionieru nama deju kolektīva vadītāja izdomāja, ka nebūtu slikti iemācīt dancot savai mazajai meitiņai Ieviņai, kurai bija trīs gadiņi. Tuvākajā apkārtnē  nebija neviena tik  mazu bērniņu deju kolektīva, toties  atradās liels un skaists kultūras nams. Tā arī tas sākās. Pirmajā ziemā Jelgavas rajona bērnu tautisko deju kolektīvā "Ieviņa" dancoja ap 40 bērnu, bet pēc 10 gadiem 180 bērnu.

 

"Ieviņa" vienmēr ir  pulcinājusi ap sevi bērnus un jauniešus, kam svarīgi ir savu pasaules uztveri izteikt dejā. Bez tam, savus talantus bērni ir varējuši izpaust ne tikai dejā. Koncertos tie paši bērniņi, kas tik enerģiski nodancojuši vienu, otru deju, iznāk uz skatuves un sāk dziedāt!  Tik daudz prieka un lepnuma par padarīto! Un ja vēl māmiņa un tētuks sēž zālē ...!


 Laiki mainās un iespējas mainās, bet "Ieviņa" vēl turas!


 Ir  pārdzīvoti kāpumi un kritumi. Pašlaik notiek "Ieviņas atdzimšana"!


Kolektīva vadību atkal ir pārņēmusi tā dibinātāja un ilggadēja vadītāja Līga Ozola, kuras vecāko meitiņu sauc Ieviņa un kura ir izaudzinājusi veselu dejotāju paaudzi.
 Kolektīvs ir draudzīgs un pieejams jebkuram dejotgribētājam sākot no divi ar pusi gadiņiem līdz pilngadībai. Tāpēc gaidīti ir visi, kas mīl deju - gan tie, kuri jau prot deju soļus, gan tie, kas nekad nav mēģinājuši dejot.


Galvenais  ir pozitīva attieksme un aizrautība!

 

Mūsu vadītāji

Mūsu vadītāji

Bērnu un jauniešu deju kolektīvs "IEVIŅA"
Līga Ozola