Nolikumi

Nolikumi

Fotokonkurss "Jelgava 2021”

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra” izsludina fotokonkursu.

Fotokonkursa mērķi: veicināt iedzīvotāju radošo darbību un iesaistīšanos pilsētu dzīves veidošanā un notikumu atspoguļošanā; rosināt iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes; stiprināt sadarbību ar Jelgavas sadraudzības pilsētām.

Darbu iesniegšana no 2020. gada 26. novembra līdz 2021. gada 7. maijam.

Kolāžu konkurss skolēniem - "23. Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls Jelgavā”

Jau devīto reizi Jelgavas Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla ietvaros notiek kolāžu konkurss Latvijas skolu 1.līdz 4.skolēniem un  klašu kolektīviem, kur bērniem ir iespēja radoši izpausties. Šoreiz pielāgojoties situācijai un aicinot meklēt jaunus risinājumus konkurss norisinās divās kategorijās individuāli un grupās. Iesūtītie darbi tiks eksponēti 23. Starptautiskais Ledus skulptūru festivāla Jelgavā laikā un iestādes "Kultūra" sociālo tīklu vietnē facebook.

Konkursa mērķis:

Atbalstīt un veicināt bērnu radošās izpausmes vizuālajā mākslā, sniedzot iespēju nostiprināt jau esošās un gūt jaunas zināšanas par Ledus skulptūru festivālu Jelgavā.

Konkursa darbu tēma                                                                                                         

DZĪVNIEKU PASAULE

Konkursa dalībnieki:

Latvijas sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu 1.līdz 4. klašu kolektīvi un skolēni. 

Konkursa darbu noformēšana:

Šoreiz pielāgojoties situācijai un aicinot meklēt jaunus risinājumus konkurss norisinās divās kategorijās individuāli un grupās.

  • Katrs 1.-4. klašu kolektīvs konkursam var iesniegt vienu kolektīvi veidotu kolāžu;
  • Katrs 1.-4. klašu kolektīva skolēns konkursam var iesniegt vienu individuāli veidotu kolāžu;
  • Darbam obligāti jābūt A2 izmērā. Lielāki darbi var netikt izstādīti;
  • Darbam var tikt izmantoti jebkādi materiāli un tas var tikt izpildīts jebkādā tehnikā;
  • Darbam jābūt pietiekami vieglam, lai to būtu iespējams uzkārt pie sienas;
  • Darbam aizmugurē obligāti jāpielīmē pieteikuma anketa ar aizpildītu informāciju – pilsēta/novads, iestāde, klase, skolēnu skaits, pārstāvja kontakti – mob. tālrunis un e-pasts
  • SVARĪGI - Darbam priekšpusē (kādā no stūriem vai iekļaujot kolāžā), jāuzraksta Pilsēta/novads, iestāde un klase.
Darbu iesniegšanas termiņš: 

No 26.11.20. līdz 16.01.21.