Nolikumi

Nolikumi

Fotokonkurss "Jelgava 2021”

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra” izsludina fotokonkursu.

Fotokonkursa mērķi: veicināt iedzīvotāju radošo darbību un iesaistīšanos pilsētu dzīves veidošanā un notikumu atspoguļošanā; rosināt iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes; stiprināt sadarbību ar Jelgavas sadraudzības pilsētām.

Darbu iesniegšana no 2020. gada 26. novembra līdz 2021. gada 7. maijam.