Iepirkumu arhīvs

LED video ekrānu un aprīkojuma noma

Paziņots uzvarētājs

Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties ŠEIT. 

Id nr:
JPD 2019/33/MI
Publicēts:
10.04.2019.
Iesniegšanas datums:
Kontaktinformācija:
+371 63005416edgars.lucis@kultura.jelgava.lv

Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma noma un uzstādīšana

Paziņots uzvarētājs

Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties ŠEIT. 

Id nr:
JPD 2019/28/AK
Publicēts:
10.04.2019.
Iesniegšanas datums:
Kontaktinformācija:
+371 63005416edgars.lucis@kultura.jelgava.lv

Degvielas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm

Paziņots uzvarētājs

Degvielas iegāde pašvaldības iestādes ,,JPPI "Kultūra"" vajadzībām.

Id nr:
JPD2018/138/AK
Publicēts:
21.01.2019.
Iesniegšanas datums:
Kontaktinformācija:
+371 63005416edgars.lucis@kultura.jelgava.lv

Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma noma un uzstādīšana ziemas sezonas brīvdabas pasākumos

Paziņots uzvarētājs

Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties ŠEIT.

Id nr:
JPD2019/1/MI
Publicēts:
15.01.2019.
Iesniegšanas datums:
Kontaktinformācija:
+371 63005416edgars.lucis@kultura.jelgava.lv

Reklāmas izvietošanas pakalpojumu sniegšana

Paziņots uzvarētājs

Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties ŠEIT. 

Id nr:
JPD2018/156/MI
Publicēts:
07.12.2018.
Iesniegšanas datums:
Kontaktinformācija:
+371 63005416edgars.lucis@kultura.jelgava.lv

Gaismas tehnikas, skatuves mašinērijas iegāde un uzstādīšana

Paziņots uzvarētājs
Id nr:
JPD2018/117/AK
Publicēts:
24.10.2018.
Iesniegšanas datums:
Kontaktinformācija:
+371 63005416edgars.lucis@kultura.jelgava.lv

Reklāmas izvietošanas pakalpojumu sniegšana

Slēgts

Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties ŠEIT. 

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā, darbdienās: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30.

Iepirkums slēgts.

Id nr:
JPD2018/135/MI
Publicēts:
24.10.2018.
Iesniegšanas datums:
Kontaktinformācija:
+371 63005416edgars.lucis@kultura.jelgava.lv

Mobilās skatuves iegāde

Paziņots uzvarētājs

Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties: 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/12343

Id nr:
JPD2018/84/AK
Publicēts:
12.07.2018.
Iesniegšanas datums:
Kontaktinformācija:
+371 63005416edgars.lucis@kultura.jelgava.lv

“Jelgavas Kultūras nama - ēkas fasādes - pamatu vertikālās hidroizolācijas atjaunošana un teritorijas sakārtošana, kanalizācijas tīklu pārbūve, drenāžas izbūve, zibens novadīšanas sistēmas zemējuma kontūras izveide”

Slēgts

 Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/12265

 

Id nr:
JPD2018/83/AK
Publicēts:
06.07.2018.
Iesniegšanas datums:
Kontaktinformācija:
+371 63005416edgars.lucis@kultura.jelgava.lv

Mobilās skatuves iegāde

Pārtraukts

Dokumentācija pieejama ŠEIT. 

Piedāvājums jāiesniedz tikai elektroniski!

Id nr:
JPD 2108/67/AK
Publicēts:
04.06.2018.
Iesniegšanas datums:
Kontaktinformācija:
+371 63005416edgars.lucis@kultura.jelgava.lv

Ledus bloku piegāde 21.Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla vajadzībām

Paziņots uzvarētājs

Ledus bloku piegāde 21.Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla vajadzībām skatīt ŠEIT. 

Id nr:
JPD2018/47/MI
Publicēts:
18.04.2018.
Iesniegšanas datums:
Kontaktinformācija:
+371 63005416edgars.lucis@kultura.jelgava.lv

Tērpu izgatavošana un piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” kolektīviem

Paziņots uzvarētājs

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā, nepiemērojot šā panta sesto un astoto daļu, jo iepirkuma “Tērpu izgatavošana un piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” kolektīviem” (identifikācijas Nr.JPD2018/27/MI) 2.daļā “Tērpu izgatavošana un piegāde JPPI „Kultūra” vidējās paaudzes deju kolektīvam “Laipa”” un 8.daļā “Tērpu izgatavošana un piegāde JPPI „Kultūra” vidējās paaudzes deju kolektīvam “Rota”” netika iesniegti piedāvājumi (Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit pirmās daļas 3.punkts).

Id nr:
JPD2018/42/MI
Publicēts:
04.04.2018.
Iesniegšanas datums:
Kontaktinformācija:
+371 63005416edgars.lucis@kultura.jelgava.lv

Transportlīdzekļu noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” vajadzībām

Paziņots uzvarētājs

Transportlīdzekļu noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” vajadzībām skatīt ŠEIT. 

Id nr:
2018/35/AK
Publicēts:
28.03.2018.
Iesniegšanas datums:
Kontaktinformācija:
+371 63005416edgars.lucis@kultura.jelgava.lv

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Paziņots uzvarētājs

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām skatīt ŠEIT. 

Id nr:
JPD2018/16/AK
Publicēts:
20.03.2018.
Iesniegšanas datums:
Kontaktinformācija:
+371 63005416edgars.lucis@kultura.jelgava.lv

Tērpu izgatavošana un piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” kolektīviem

Paziņots uzvarētājs

Tērpu izgatavošana un piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” kolektīviem skatīt ŠEIT.

Id nr:
JPD2018/27/MI
Publicēts:
13.03.2018.
Iesniegšanas datums:
Kontaktinformācija:
+371 63005416edgars.lucis@kultura.jelgava.lv

Iespieddarbu pakalpojumi JPPI “Kultūra” vajadzībām

Paziņots uzvarētājs

Iespieddarbu pakalpojumi JPPI “Kultūra” vajadzībām skatīt ŠEIT. 

Id nr:
JPD2018/14/MI
Publicēts:
16.02.2018.
Iesniegšanas datums:
Kontaktinformācija:
+371 63005416edgars.lucis@kultura.jelgava.lv

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” vajadzībām XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā

Slēgts

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” vajadzībām XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā skatīt ŠEIT.

Iepirkuma procedūra izbeigta pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 229.1.apakšpunktu, jo konkursā nav iesniegti piedāvājumi

Id nr:
JPD2018/8/AK
Publicēts:
07.02.2018.
Iesniegšanas datums:
Kontaktinformācija:
+371 63005416edgars.lucis@kultura.jelgava.lv

Reklāmas izvietošanas pakalpojumu sniegšana

Paziņots uzvarētājs
Id nr:
JPD2017/122/MI
Publicēts:
15.12.2017.
Iesniegšanas datums:
Kontaktinformācija:
+371 63005416edgars.lucis@kultura.jelgava.lv

Video aprīkojuma noma

Paziņots uzvarētājs
Id nr:
JPD2017/110/MI
Publicēts:
19.10.2017.
Iesniegšanas datums:
Kontaktinformācija:
+371 63005416edgars.lucis@kultura.jelgava.lv