Ulda Rogas zīmēšanas studija

Vadītājs Uldis Roga
Tālrunis 29546447
Nodarbības Otrdien, trešdien no plkst. 16:00

Ir labi, ja klīstot pa šo pasauli, laiku pa laikam var uziet saliņas, uz kurām atskatoties prātā nāk tur pavadītie mirkļi. Sirds tad pielīst ar pateicību, ka tu tur arī esi pabijis. Tāda saliņa ir arī Ulda Rogas vadītā zīmēšanas studija, kur nāk gan tādi, kas zīmēt mācās tikai pirmo gadu, gan tādi, kas to jau dara vairākus gadus. Un šodien daudzi jelgavnieki mākslinieku un studijas vadītāju Uldi Rogu sauc par savu skolotāju.

Katru gadu studijā tiek uzņemti dalībnieki līdzās tiem, kas jau darbojas. Ik pavasari tiek rīkotas zīmēšanas studijas dalībnieku darbu skates. Šī skate ir kā laboratorija – te var ieraudzīt audzēkņu tā saucamo „melno” darbu. Studijā apgūst akadēmiskās zīmēšanas pamatus: ģeometriskās figūras, ģipša galvas, klusās dabas. Un nav jau svarīgi, vai jaunietis nākotnē kļūs par mākslinieku, bet zīmēšanas ābece nebūs viņam sveša.  

Mūsu vadītāji

Mūsu vadītāji

Uldis Roga
Uldis Roga