Nolikumi

Nolikumi

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KULTŪRAS PADOMES PROJEKTU 1. KONKURSS

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Kultūras padome no 2023. gada 1. līdz 20. martam aicina interesentus iesniegt kultūras pasākumu iniciatīvas projektus konkursam, pretendējot uz pašvaldības līdzfinansējumu. Projektu realizēšana – no 2023.gada 1. maija līdz 30. novembrim.

Projektus konkursam lūdzam iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra"  birojā 2. stāvā vai sūtīt pa pastu – pasta zīmogs ne vēlāk kā 20.03.2023 (adrese: Krišjāņa Barona iela 6, Jelgavā, LV-300), vai ar drošu elektronisko parakstu pa e-pastu:  kultura@kultura.jelgava.lv.