Nolikumi

Nolikumi

Videokonkurss “Cilvēks Jelgavas pavasarī”

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra” ar mērķi: veicināt iedzīvotāju radošo darbību un iesaistīšanos pilsētu dzīves veidošanā un notikumu atspoguļošanā; rosināt iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes izsludina videokonkursu “Cilvēks Jelgavas pavasarī”.

Video iesniegšana līdz 2021. gada 15. aprīlim (plkst. 12:00)

Jelgavas pilsētas pašvaldības Kultūras padomes projektu konkursa pirmā kārta

Jelgavas pašvaldības Kultūras padome līdz 2021. gada 20. martam aicina interesentus iesniegt kultūras pasākumu projektus 2021. gada pirmajai kārtai, pretendējot uz pašvaldības līdzfinansējumu. Projektu realizēšana no 2021.gada 1.aprīļa – 2021.gada 30.septembrim.

Fotokonkurss "Jelgava 2021”

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra” izsludina fotokonkursu.

Fotokonkursa mērķi: veicināt iedzīvotāju radošo darbību un iesaistīšanos pilsētu dzīves veidošanā un notikumu atspoguļošanā; rosināt iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes; stiprināt sadarbību ar Jelgavas sadraudzības pilsētām.

Darbu iesniegšana no 2020. gada 26. novembra līdz 2021. gada 7. maijam.