Svinot Latvijas Republikas proklomēšanas 105. gadadienu