Kaspars Eglītis - Digitālā kultūra. Kā uzrunāt sabiedrību?/KULTŪRtāle - ar skatu nākotnē (13.05.21.)