Jāņa Kalniņa gleznu izstādes atklāšana un diska "Ar saulīti rotājos prezentācija"