Ingrīdai Ozolniecei pasniegts Kultūras ministrijas Atzinības raksts