DZINTRA ŽVAGIŅA. Caur objektīvu atklāt līdzcilvēkus