Dejas izaicinājums "Sauciet ciemos" / Jelgavai 756