Baiba Ladiga - Ilgtspējīga domāšana / KULTŪRtāle - ar skatu nākotnē! (20.05.21.)