Digitālie resursi māksliniecisko kolektīvu darba organizēšanai attālināti

Laikā, kad mākslinieciskajiem kolektīviem nav iespēja darboties klātienē, Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicina, kolektīvu vadītājus būt radošiem un izmantojot gan pašu veidotos, gan tīmekļa vietnē www.lnkc.gov.lv pieejamos digitālos resursus. 

DIGITĀLIE RESURSI:

 1. Apgūsti 2013 gada dziesmu svētku noslēguma koncerta programmā iekļautās dziesmas;
 2. Latviešu skatuviskās dejas zelta fonds;
 3. Deju katalogs;
 4. Lugu katalogs;
 5. Mācību materiāli, lai atsvaidzinātu savas un kolektīva dalībnieku zināšanas;
 6. Melodijas, dziesmu teksti, dejas, ticējumi un citas ‘gara mantas’ no saviem pagastiem, novadiem, kā arī Latviešu folkloras krātuvē glabātie – manuskripti, attēli un skaņu ieraksti. Informācija par tautas tērpiem, cimdiem u.c. tautas lietišķās mākslas priekšmetiem;
 7. Tautas dziesmu krātuve;
 8. Idejas danču apguvei;
 9. Latviešu tradicionālo mūzikas instrumentu spēles mācību materiāli;
 10. Latviešu mutvārdu folklora;
 11. Foto arhīvs no festivāliem “Baltica”;
 12. https://www.lvi.lu.lv/lv/etnokratuve.htm;
 13. Grāmatas par aušanu u.c. tautas lietišķās mākslas veidiem;
 14. #Ēkultūra digitālie resursi un E-pakalpojumi.

LNKC rosina kolektīvu vadītājus strādāt radoši. Piemēram., sūtīt balsu ierakstus dziedātājiem,  dejotājiem – iesildīšanās vingrinājumus un deju kombinācijas, vai dejas pa gājieniem, vai citus uzdevumus. Saņemt atgriezenisko saiti no dalībniekiem un dot vērtējumu. Līdzīgi var strādāt ar pūtēju orķestriem, koklētāju ansambļiem, folkloras kopām, amatieru teātriem un ar jebkuru citu amatiermākslas (tautas mākslas) kolektīva veidu. Arī tautas lietišķās mākslas kolektīvi (pinēji, keramiķi, rotu meistari u.c.) ir aicināti pārskatīt savus materiālu krājumus, izvēdināt dzijas,  pastaigājoties svaigā gaisā atrast materiālus dabā, veidot jaunas skices jauniem darbiem, utt.

Jautājumu gadījumā atbildi meklē LNKC mājas lapā sadaļā “Kontakti” , sazinoties ar attiecīgās tautas mākslas jomas ekspertu darba dienās laikā no pulksten 9.00 līdz 17.00.

Informāciju sagatavoja 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs