5.

Lolitas facebook spele-41.jpg

5. jautājums

Attēlā redzams neliels ēkas sienas fragments. Pati ēka  tika uzcelta 1888.gadā pēc arhitekta Aleksandra Johana Frīdriha Baumana projekta kā patversme  tirgotāju atraitnēm. Kurā ielā atrodas šis nams?