4.

Lolitas facebook spele-43.jpg

4. jautājums

Kuram rakstniekam, žurnālistam, pirmās Tautas atmodas laika darbiniekam Alunāna  parkā ir uzstādīts piemiņas akmens?