Daba mostas, cilvēks mostas, pavasaris mostas. Jelgavas pilsēta un pašvaldības iestāde “Kultūra” izsludina videokonkursu “Cilvēks Jelgavas pavasarī”. Radoši interpretējot konkursa tēmu, līdz 19. aprīlim savu darbu aicināts iesniegt ikviens talantīgais video satura veidotājs un radītājs.

Ikviens no mums ir pilsētas nozīmīga sastāvdaļa, tās stāsta veidotājs, radītājs. Ar mērķi veicināt jelgavnieku radošo darbību, iesaistīšanos pilsētas sabiedriskās dzīves pilnveidē un notikumu atspoguļošanā, Jelgavas pilsēta un pašvaldības iestāde “Kultūra” izsludina konkursu video satura veidotājiem.

Video konkursā drīkst piedalīties ikviens, brīvi interpretējot tēmu “Cilvēks Jelgavas pavasarī”. Videomateriālā vēlams atspoguļot cilvēku stāstus, Jelgavas pilsētvidi, dominantes, arhitektūru, simbolus un citus mūsu pilsētu reprezentējošus elementus. Savukārt “pavasaris” izvēlēts kā simbols, tādejādi atspoguļojot dabas mošanās procesu un saules gaišumu.

Iesniegtais darbs var būt uzņemts ar jebkādu foto, video kameru vai telefonu, bet svarīgi, lai tas būtu tehniski kvalitatīvs un piemērots publicēšanai dažādās sociālo tīklu platformās. Vairāk par tehniskajām prasībām konkursa NOLIKUMĀ.

Veidojot konkursa darbus atgādinām, ka iesniegtie videomateriāli nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas, kā arī to radīšanas procesā jābūt ievērotām visām valstī noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām.

Konkursa darbu iesniegšana līdz 19. aprīļa pulksten 12, pieteikumu augšupielādējot kādā no failu glabāšanas platformām un saiti nosūtot uz e-pastu gundars.caune@kultura.jelgava.lv . Iesniedzot darbu autoram jānorāda arī sekojoša informācija – vārds, uzvārds, īss video idejas apraksts un nosaukums, kontaktinformācija.

Darbu vērtēšanu veic konkursa žūrija, vērtējot gan videomateriālā atspoguļoto stāstu, montāžu un vizuālo estētiku. Kopējais balvu fonds 400 EUR.

Iesniedzot videomateriālu konkursam, tā autors piekrīt tā izvērtēšanai un izmantošana. Iesniegtie darbi ar atsauci uz autoru var tikt publicēti Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu sociālo tīklu platformās un interneta vietnēs. Video materiāls var tikt translēts, reproducēts un izplatīts bez ierobežojuma.