Informējam, ka sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju no 21. oktobra līdz 15. novembrim pārtraukta Jelgavas kultūras nama, “Deju nama” un kultūras nama “Rota” darbība.

Līdz 15. novembrim Jelgavas Kultūras namā un kultūras namā “Rota” pasākumi nenotiek. Tāpat slēgta arī Jelgavas Kultūras nama kase.

Jelgavas Kultūrs namā,  “Deju namā” un kultūras namā "Rota" līdz 15. novembrim nenotiek amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi.

Informācija par pārceltajiem, atceltajiem pasākumiem tiks izziņota tuvākajā laikā. Aicinām sekot līdzi informācijai www.kultura.jelgava.lv un @kultura.jelgava sociālo tīklu kontos.

Neskaidrības gadījumos sazināties zvanot uz +371 63023461 vai rakstot kultura@kultura.jelgava.lv