Jelgavas pašvaldības Kultūras padome izsludina 2023. gada kultūras iniciatīvu projektu konkursa 1. kārtu, kurā fiziskas un juridiskas personas var pretendēt uz pašvaldības finansējumu Jelgavas valstspilsētai nozīmīgu, unikālu un tradicionālu kultūras projektu īstenošanai dažādās kultūras un mākslas nozarēs. Pieteikumus interesenti aicināti iesniegt līdz 20. martam, savukārt projektu realizācija jānodrošina no šā gada 1. maija līdz 30. novembrim.

Projektu konkursā var piedalīties pilsētas radošās, nevalstiskās organizācijas, biedrības, apvienības, uzņēmumi un privātpersonas, taču tajā nedrīkst piedalīties pilsētas profesionālie kolektīvi.

Konkursa prioritātes ir kultūras aktivitātes un procesi, kas piedāvā mākslinieciski augstvērtīgus, sabiedriski nozīmīgus projektus visās kultūras un mākslas nozarēs; atspoguļo un popularizē Jelgavas valstspilsētas kultūrvēsturi, izcilas kultūras personības, viņu daiļradi un saikni ar Jelgavu; piedāvā jaunu un inovatīvu kultūras ideju realizēšanu Jelgavā; atbalsta jauniešu iesaisti; akcentē Jelgavas pilsētas tiesībām un ģerbonim 450 gadu jubileju.

Izvērtējot pieteikumus, tiks ņemta vērā projekta aktualitāte un sabiedriskā nozīme, piedāvāto ideju oriģinalitāte, projekta mērķauditorija un citi kvalitatīvie un administratīvie vērtēšanas kritēriji. Ar plašāku informāciju par projektu iesniegšanu, noformēšanu, vērtēšanu var iepazīties konkursa NOLIKUMĀ.

Projekti konkursam līdz 20. martam jāiesniedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra"  birojā, Jelgavas kultūras nama 2. stāvā, vai sūtot pa pastu – pasta zīmogs ne vēlāk kā 20.03.2023 (adrese: Krišjāņa Barona iela 6, Jelgavā, LV-300), vai ar drošu elektronisko parakstu pa e-pastu:  kultura@kultura.jelgava.lv.

PIETEIKUMA VEIDLAPA

ATSKAITES VEIDLAPA

Vizualizācija: unsplash.com