Šodien, 9. oktobrī, Jelgavas kultūras namā atklāta, jelgavnieka Jāņa Kalniņa gleznu izstāde, ko muzikāli papildināja koklētājas, pedagoģes Birutas Derumas muzikālās daiļrades atspoguļojuma, diska "Ar saulīti rotājos" prezentācija. Albumā apkopotas 34 kompozīcijas – B.Derumas oriģināldarbi un apdares skaņdarbiem laika posmā no 1995. līdz 2019. gadam.

Koklētājas B.Derumas diska prezentācija sākotnēji bija plānota Jelgavas pilsētas svētku laikā maijā, taču ārkārtējā situācija valstī ieviesa savas korekcijas. Albums "Ar saulīti rotājos" veidots ar Jelgavas pilsētas Kultūras padomes finansiālu atbalstu un ir dāvana pilsētai dzimšanas dienā. Tas tiks dāvināts izglītības iestādēm kā mācību līdzeklis un būs vērtīgs pilsētas reprezentācijas materiāls. Tāpat albums ir dāvana pašai B.Derumai, kas šogad nosvinējusi cienījamu jubileju.

Jaunajā albumā apkopotas 34 kompozīcijas– B.Derumas oriģināldarbi un viņas veidotas apdares skaņdarbiem laika posmā no 1995. līdz 2019. gadam. Disks sastāv no divām daļām: pirmajā skaņdarbus kopā ar dažādiem solistiem izpilda B.Derumas vadītais vokāli instrumentālais ansamblis "Zelta stīdziņas", bet otrajā daļā – viņas ansamblis "Rūta". 

6EDA256E-B8EE-4A13-8241-1A8F0DEC2027.png

Albuma prezentācijas pasākumā un J.Kalniņa izstādes atklāšanā izskanēja skaņdarbi, kas iekļauti jaunajā albumā, tostarp "Zirdziņpolka" no Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāra. Jāpiebilst, ka B.Deruma ir dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerta virsdiriģente.  

Savukārt jelgavnieka J.Kalniņa gleznas Jelgavas kultūras namā eksponētas pirmo reizi. Viņš jau no mazām dienām skaisti zīmējis, pat apsvēris iespēju stāties Mākslas akadēmijā, bet mamma to nav ļāvusi, sakot, ka ar mākslu naudu nenopelnīšot. Jānis aizgāja tēva pēdās, savu dzīvi saistot ar armiju un dienestu, un arī tur Jāņa talants pamanīts – viņš veidoja plakātus, dažādas citas lietas.

-4074640cd750b.png

Līdz šim J.Kalniņam ir bijusi viena personālizstāde, viņa darbi eksponēti arī kolektīvu izstādēs, taču Jelgavā savas gleznas viņš rāda pirmo reizi. "Pēc profesijas Jānis ir aviācijas inženieris lidotājs, bet visā dzīvē viņam ļoti tuva bijusi gleznošana.

J.Kalniņa gleznas – ainavas, klusās dabas, arī akti – apskatāmas Jelgavas kultūras nama 2. stāvā līdz 30. oktobrim.

print.jpg

Foto: Jelgavas pilsēta