Šobrīd noris būvprojekta izstrāde, kas paredz automašīnu stāvlaukuma izbūvi Jelgavas kultūras nama skvēra rietumu daļā ar apbūves laukumu 2740 kvadrātmetri – stāvvietu 79 automašīnām, stāvvietu 26 automašīnām gar Dobeles ielu un 48 velosipēdu novietni pie Jelgavas kultūras nama. Būvprojekta izstrāde vēl turpinās, līdz ar to minētie rādītāji var mainīties projektēšanas gaitā. Izstrādes ietvaros notiek arī publiskā apspriešana koku ciršanai stāvvietas ieplānotajā teritorijā.

Stāvlaukuma būvprojekts tiek izstrādāts, pēc iespējas integrējoties esošajā skvēra ainavā. Izcērtamo koku vietā projektā paredzēts iestādīt vairāk nekā četrdesmit lapu kokus un vairākus desmitus krūmu grupas – parastās kļavas, parastos skābaržus, vilkābeles, magnolijas, bārbeles un ložņu kārklus. Būvprojekta risinājums tāpat paredz neskart skvērā izvietotos dizaina dārzus un Noras Bumbieres piemiņas skulptūras vietu, kā arī vērtīgos un unikālos skvērā augošos kokus – zirgkastaņas, liepas un riekstkoki, kas veido skvēra vertikālo dabas akcentu un norobežo telpu. Šīs teritorijas tiks integrētas un apvienotas, risinot visas skvēra teritorijas apvienošanu gan vizuāli, gan funkcionāli.

Izbūvējamais autostāvlaukums diennakts režīmā nodrošinās Kultūras nama apkārtnē dzīvojošo un pārējo Jelgavas iedzīvotāju un tās viesu ērtu un drošu automašīnu novietošanu labiekārtotā un mūsdienīgā ārtelpā. Stāvlaukuma izveides galvenais mērķis ir paplašināt transportlīdzekļu novietošanu iespējas Jelgavas kultūras nama pasākumu apmeklētājiem kā arī mākslinieciskās pašdarbības un profesionālajiem kolektīviem, jo līdz šim automašīnu novietošana Kultūras nama apkārtnē ir bijusi apgrūtināta.

Projektā paredzēts sakārtot esošos skvēra gājēju celiņus, kuru segums ir fiziski novecojis, un izbūvēt jaunus celiņus galvenajam gājēju kustības virzienam uz centra pusi, veidojot apstādījumus abās pusēs. Paredzēti arī ilgtspējīgi lietus ūdens novadīšanas risinājumi, autostāvvietu segums no eko betona bruģakmens, kā arī novecojušo soliņu un atkritumu urnu nomaiņa.

Līdz 5. decembrim ikviens aicināts izteikt savu viedokli par skvērā plānotās autosstāvietas nepieciešamību. Rakstisku atsauksmi vai aptauju pašvaldībā var iesniegt elektroniski e-pastā dome@dome.jelgava.lv vai klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, kā arī nosūtot pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības būvvaldei (Lielā iela 11, Jelgava, LV -3001). Savukārt, Jelgavas kultūras nama apmeklētāji aicināti parakstīties par stāvlaukuma būvniecību pie kultūras nama dežuranta, 1. stāvā.

Izbūves plāns: JPPI "Pilsētsaimniecība"

Kulturas_nama_svers.png