Jelgavas pilsēta sagatavojusi pieteikumu Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursam, programmā pastiprināti vēršot uzmanību uz pilsētas nākotnes iespējām - kultūras, radošo industriju, vides un izglītības jomās ar devīzi “Tabula rasa”. 

Pieteikuma sagatavošanas laikā, aptaujājot Jelgavas iedzīvotājus, pilsētas aktīvās organizācijas, kultūras un ar to saistīto nozaru pārstāvjus, tika nolemts, ka Jelgavas – Eiropas kultūras galvaspilsētas koncepcijas mērķis būs nevis lepoties ar šī brīža sasniegumiem, bet izmantot pagātni, kultūras mantojumu un esošos resursus kā platformu attīstībai. 

Jelgava2027.jpg

Īstais laiks pāršķirt jaunu lapu!

 “Mūsu koncepcijas devīze ir "Tabula rasa”, kas iemieso sajūtu, ka esam atšķīruši nepierakstītu lapu,  piedzīvojot mirkli pirms radīšanas brīnuma. Šo netveramo, radošuma maģijas piesātināto sajūtu centāmies ielikt savā nākotnes redzējumā 2027. gadam. Ja ir idejas un vēlme darīt, no baltām lapām nav jābaidās, jo tās ir iespējas rakstīt vēsturi kopā,” skaidro Jelgavas – Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta darba grupas vadītāja Madara Gruntmane-Dujana.

“Pilsētas kultūras attīstība un kandidēšana Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma saņemšanai ir stratēģisks process,  kas apvieno radošās nozares un kultūras industriju, bet līdzās iesaista arī daudzas citas nozares – uzņēmējdarbību, izglītību, mūžizglītību, sociālo sfēru utt. Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums Jelgavai ir ļoti būtisks pavērsiena punkts, lai meklētu jaunas iespējas un tiektos pretī izaugsmei. Jelgavas kultūras dzīve ir uzkrājusi pieredzi un nonākusi attīstības stadijā, kad apzināties to, kas nepieciešams mūsu nākotnei,” Jelgavas pilsētas dalību projektu konkursā skaidro Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” vadītājs Mintauts Buškevics.

Nepierakstītas lapas mūsdienu versija

Jelgavas Eiropas kultūras galvaspilsētas koncepciju veido piecas programmas līnijas, kas aizgūtas no datora klaviatūras simboliem, veidojot asociāciju ar nepierakstītas lapas mūsdienu versiju - datora veidolā. Saskaņā ar koncepciju “CAPS LOCK” pilsētā iedzīvinās jaunas kultūrvietas, radīs tradīcijas vai piešķirs jaunu nozīmi esošajām, “BACKSPACE” aicinās lūkot iedvesmu kultūras mantojumā un pieredzē, “ESC” dāvās iespēju apzināt Jelgavas un novada dabas bagātības un būt saskaņā ar vidi, “SPACE” rosinās rast jaunas idejas zinātnē, izglītībā un tehnoloģijās, bet “ALT” rosinās izprast netradicionālo.

Līdztekus daudzveidīgiem kultūras un mākslas notikumiem, Jelgava Eiropas kultūras galvaspilsētas norisēs vēlas veicināt sabiedrības iekļaušanos kultūras procesos un radīt jaunu - laikmetīgu pilsētas kultūras identitāti. To veido vides un infrastruktūras attīstības ieceres, radošo nozaru un izglītības izaugsmes veicināšana, eiropeisku vērtību nostabilizēšana, pilsētas vietējās un starptautiskās atpazīstamības veicināšana, kā arī sabiedrībā aktuālu jautājumu risināšana ar kultūras procesu palīdzību. 

Notici - atklāj Jelgavas stāstu!

Līdz ar pieteikuma sagatavošanu, Jelgava uzsākusi aktīvu sabiedrības informēšanas kampaņu par Eiropas kultūras galvaspilsētas mērķiem. Pirmie redzamie darbi ir piecu video sērija, kas atklāj Jelgavas koncepcijas vadmotīvus un mudina noticēt iespējām, ko sniedz Eiropas kultūras galvaspilsētas statuss. Šajos video, dažādās potenciāli nozīmīgās nākotnes kultūrvietās, viesojas Jelgavā dzimušie aktieri Andris Keišs un Artūrs Skrastiņš. Video iespējams aplūkot ŠEIT.

Projekta izstrādes procesā, sadarbībā ar Pētījumu centru SKDS, tika veikta Jelgavas iedzīvotāju aptauja, kas apliecināja, ka Jelgavā ir ļoti liels iedzīvotāju atbalsts Eiropas kultūras galvaspilsētas iniciatīvai – 95% respondentu vēlas, lai Jelgava kļūtu par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Tāpat aptauja pierādīja, ka Jelgavā ir augsta sabiedrības līdzdalība un atvērtība kultūras norisēm - 91 procents aptaujāto iedzīvotāju pirms pandēmijas vismaz dažas reizes gadā apmeklēja dažādus kultūras pasākumus Jelgavas pilsētā.

Jelgavas pieteikumu sadarbībā ar Jelgavas pilsētu un iestādi “Kultūra” izstrādāja radošā apvienība “I DID IT”. Projekta “Jelgava - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” vizuālās identitātes autors -  Ints Ivanovskis. 

Eiropas kultūras galvaspilsēta ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām, kuras mērķis ir veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā, kas uzsākta 1985. gadā. Eiropas Kultūras galvaspilsētas statuss 2027. gadā tiks piešķirts vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai.

Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu Latvijas pilsēta saņems jau no konkursa rezultātu paziņošanas brīža, 2022. gadā.