Jelgavas pašvaldības Kultūras padome izsludina 2022. gada kultūras pasākumu projektu konkursa 2. kārtu, kurā gan juridiskas, gan privātpersonas var pretendēt uz finansējumu kultūras projektu realizēšanai Jelgavas kultūras dzīves pilnveidei. Pieteikumi tiek gaidīti līdz 20. septembrim, savukārt projektu realizācija paredzēta laika posmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. martam.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Jelgavai nozīmīgu, unikālu un tradicionālu kultūras projektu īstenošanu dažādās kultūras un mākslas nozarēs. Projektu konkursā var piedalīties pilsētas radošās, nevalstiskās organizācijas, biedrības, apvienības, uzņēmumi un privātpersonas, taču tajā nedrīkst piedalīties pilsētas profesionālie kolektīvi. Pieteikumā obligāti jāietver projekta apraksts un specifika, informācija par iespējamiem ieņēmumiem no projekta īstenošanas, projekta vadītāja CV, kā arī projekta kopējā tāme.

Saņemtie pieteikumi tiks vērtēti pēc to aktualitātes, idejas un mērķa, paredzamā rezultāta un prasītā finansējuma atbilstības Kultūras padomes finansiālajām iespējām. Tostarp svarīgi, lai projekta mērķis nav peļņas gūšana.

Projekti, kas iegūs augstāko Kultūras padomes novērtējumu, varēs saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 1500 eiro, savukārt pieteicēja pašu finansējumam jābūt vismaz 20% apmērā no piešķirtā finansējuma. Informācija par konkursa norisi, noteikumiem un pieteikuma noformēšanu pieejama nolikumā. Pieteikuma veidlapu iespējam lejupielādēt šeit, taču projekta atskaites forma atrodama te.

 

 

Foto: Jelgava.lv