2027. gadā viena Latvijas pilsēta līdzās vienai Portugāles pilsētai uz gadu kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Jelgava ir nolēmusi kandidēt uz šo titulu, sagatavojot pilsētas kultūras programmu un nākotnes attīstības vīziju. Tieši tāpēc aicinām visas pilsētas radošās organizācijas, nevalstiskās organizācijas – biedrības un apvienības, uzņēmumus un privātpersonas likt savu artavu kopīgas kultūras galvaspilsētas programmas izveidē, iesniedzot savas idejas un  redzējumu! Pieteikumu iesniegšana līdz 30. martam.

Aicinām iesniegt idejas par iespējamiem pasākumiem un notikumiem - jaunām tradīcijām, festivāliem un kultūras norisēm, jaunu kultūrvietu radīšanu, pilsētas teritoriju un pilsētvides attīstīšanu, tostarp industriālo un degradēto teritoriju atdzīvināšanu, kā arī citus radošus ierosinājumus, kā bagātināt Jelgavas pilsētu ar daudzpusīgiem viena žanra vai starpdisciplināriem kultūras notikumiem, kas atstāj iespaidu uz pilsētas kultūras identitāti ilgtermiņā.

Ideju pieteikumos aicinām domāt pārdroši, nevairīties no “iedvesmas lidojuma” un iztēloties, ka iespējām nav robežu! Līdztekus – ideju radīšanas procesā mudinām domāt laikmetīgi, fokusēties uz nākotni un tās iespējām, kā arī pievērst uzmanību Eiropas dimensijai, radot priekšlikumus, kuru saturs būtu saistošs ne vien jelgavniekiem un novada iedzīvotājiem, bet jebkuram Eiropas iedzīvotājam – no Grieķijas līdz Īrijai, no Maltas līdz Somijas ziemeļiem.

Ja Jelgava kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu, viena gada garumā tā būs Eiropas kultūras notikumu centrs, tāpēc ideju radīšanas procesā mudinām paraudzīties uz pilsētu kā iespēju kopumu, domājot gan par mākslu un kultūru, gan pilsētas labiekārtošanas iespējām – tā, lai pilsēta un tās apkārtne būtu mūsdienīga, draudzīga un aizraujoša vieta gan iedzīvotājiem, gan ikkatram apmeklētājam.

Pieteikumu noformēšana brīvā formā vienas A4 lapas robežās, izmantojot jebkādu satura izklāsta veidu – no lakoniska apraksta līdz esejai, vēstules formātam, attēlam vai citam izteiksmes veidam.

Labākās idejas tiks iekļautas Jelgavas – Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikumā, saglabājot autorību un dodot tiesības līdzdarboties idejas īstenošanā tad, ja Jelgava kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu.

Pieteikumus gaidīsim līdz 2021. gada 30. martam, sūtot uz e-pasta adresi jelgava2027@gmail.com.