Aicinām ielūkoties fotogrāfiju arhīvos! Ar mērķi veicināt iedzīvotāju radošo darbību un iesaistīšanos pilsētas sabiedriskās dzīves veidošanā, notikumu atspoguļošanā Jelgavas pilsēta un iestāde “Kultūra” izsludina fotokonkursu “Jelgava 2021”. Darbu iesniegšana līdz 7. maijam.

Fotokonkursā drīkst piedalīties ikviens fotogrāfs iesniedzot darbus trijās kategorijās “Kas notiek Jelgavā”, “Portrets” un “Radošie meklējumi”. Konkursa vienojošā tēma “Jelgava 2021” aicinot parādīt mūsu pilsētas dažādās šķautnes, cilvēkus un iespējams atklāt vēl neredzētas vietas, telpas, kā arī risinājumus.

Fotogrāfijām jābūt ne vecākām par 2020. gadu un augstā tehniskā kvalitātē. Konkursa darbu vērtētāji būsim mēs paši – jelgavnieki. Fotogrāfijas tiks publicētas iestādes “Kultūra” sociālo tīklu vietnē Facebook un uzvarētāji tiks noteikti saskaitot kopā atzīmes “Patīk” pie visiem vien autora iesniegtajiem darbiem konkrētajā kategorijā. Vairāk par darbu noformēšanu un tehniskajā prasībām NOLIKUMĀ.

Labākie darbi tiks eksponēti Jelgavas pilsētas svētku laikā, 2021. gada maijā, izmantoti ceļojošajai fotoizstādei Jelgavas sadraudzības pilsētās, kā arī informatīvo un reprezentatīvo materiālu sagatavošanai par Jelgavas pilsētu. Kopējais balvu fonds  - 1 500 eiro, kas tiks sadalīts visu trīs kategoriju autoriem.

Kontaktinformācija: Gundars Caune, iestādes “Kultūra” producents, Tel: 27802923, e-pasts: gundars.caune@kultura.jelgava.lv