2027. gadā vienai Latvijas pilsētai tiks piešķirts Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums, un uz to pretendēs arī Jelgava. Jau sācies aktīvs darbs pie konkursa pieteikuma izstrādes, kas ietver arī Jelgavas kultūras jomas piedāvājuma izvērtējumu. Lai noskaidrotu, kā tas tiek vērtēts pašlaik un kā to uzlabot, izveidota aptauja, kurā savas domas var izteikt gan Jelgavas iedzīvotāji, pilsētā strādājošie un studējošie, gan tie, kuri Jelgavu izvēlas kā atpūtas un izklaides galamērķi. Aptauja tiek veikta tiešsaistē un tā ir pieejama divas nedēļas – no 17. februāra līdz 8. martam. Tā pieejama latviešu un krievu valodā un tajā īpaši aicināti piedalīties gan Jelgavas pilsētas, gan Jelgavas un Ozolnieku novada iedzīvotāji. Aptaujas izpilde aizņems aptuveni 10 līdz 15 minūtes.

Aptauju īsteno Latvijas Kultūras akadēmija, un, kā uzsver tās izstrādātāji, savu viedokli par pilsētas kultūras jomas piedāvājumu un līdzdalības iespējām mākslas, izklaides un kultūras procesos izteikt aicināts ikviens, jo apkopotie dati tiks izmantoti Jelgavas pilsētas kultūras attīstības programmas 2021-2027 izstrādē. Attiecīgi jo vairāk respondentu būs snieguši atbildes uz aptaujas jautājumiem, jo visaptverošāka būs iegūtā informācija par kultūras jomu Jelgavā un tās attīstību nākamajos septiņos gados, kā arī tālākā nākotnē.

Eiropas kultūras galvaspilsēta ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām, kuras mērķis ir veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā. Gatavošanās pieteikuma iesniegšanai konkursā, lai pretendētu uz Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu un ar to saistīto stratēģisko plānu izstrāde, ir nozīmīgs darbs, kurā būtiska loma ir vietējiem iedzīvotājiem. Vairāk par darbu, kas saistīts ar dalību iniciatīvas konkursā – ŠEIT (https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgava-pretendes-uz-eiropas-kulturas-galvaspilsetas-nosaukumu).

Aptauja LATVIEŠU VALODĀ 

Aptauja KRIEVU VALODĀ 


Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs