Budžets

INFORMĀCIJA PAR IESTĀDES AMATPERSONĀM IZMAKSĀTO ATALGOJUMU

* Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrās daļas noteikumiem, šajā sadaļā publicēta informācija par amatpersonu atalgojumu Jelgavas pilsētas domes administrācijā, aģentūrās un iestādēs šādā apjomā: amatpersonas vārds, uzvārds, mēneša laikā amatpersonai kā atalgojums izmaksātā neto summa.

Atalgojums par decembri